Kommunen med Sveriges bästa näringslivsklimat
”De borgerliga partierna, så klart!” har majoriteten i Solna kommun svarat och tänker fortsätta att svara på frågan om vem de vill ska styra kommunen. Årets Tillväxtkommun 2005 är ett gott exempel på hur Sverige borde styras, menar kommunalrådet Anders Gustâv (m).

Att skriva separat om Solna och Moderaterna i Solna är praktiskt en omöjlighet. Solna har blivit vald till landets främsta kommun på flera områden, bland annat tillväxt, bostadsbyggande, företagsklimat, effektivitet och kompetens, och dessutom har man landets lägsta kommunalskatt och utsågs nyligen till Årets Tillväxtkommun år 2005. I motiveringen står det bland annat:
"Genom ett framsynt planeringsarbete har Solna stad skapat goda förutsättningar för en befolkningsmässig och ekonomisk tillväxt. Solna har en flexibel och lyhörd attityd i kontakter med företag, vilket lett till att Solna anses ha ett synnerligen positivt näringslivsklimat. Solna utvecklar kommunen utan att höja skatten..."
Kommunalrådet Anders Gustâv, en rutinerad moderat politiker, utryckte sig så här när han fick ta emot det prestigefulla priset:
– Vi är oerhört stolta. Det är den första Stockholmskommunen som får priset. Detta är en oerhörd bekräftelse på att vi jobbar rätt, att vi gör rätt saker.

På tredje våningen i Stadshuset i Solna centrum, i ett kontor med stora fönster och en otrolig utsikt, sitter Anders Gustâv och vakar över kommunen. Anders är en man i sina bästa år som gärna pratar om vad de borgerliga partierna har lyckats åstadkomma under de sex år de haft Solnabornas förtroende att hålla i styret. Idag är han borgmästare, samt ordförande och gruppledare i kommunstyrelsen.
Han har sin bakgrund i en småföretagarfamilj, och grundlade sitt intresse för politiken på sextiotalet. 1968 beskriver han som ett vändår, det var då han bestämde sig att engagera sig politiskt för att påverka framtiden positivt. Han började jobba aktivt på kommunnivå och förblev en lokal politiker fram till idag för att gynna sin älskade stad – Solna.
1989 övergick han till att vara kommunalråd, ett uppdrag som han har behållit ända sedan dess. Under samma period har han haft ledande positioner i olika verksamheter, som till exempel ordförande i kommunstyrelsen och styrelseordförande i olika energi- och fastighetsverksamheter. Ett annat återkommande uppdrag är rollen som ordförande i Arbetsmarknadsnämnden. Detta talar tydligt om hans stora intresse för företagande och näringslivet i övrigt.

Han betonar moderaternas politiska ideologi som driver en ökad tillväxt som motsats till ökade bidrag, en politik som ska ge sina medborgare ett friare liv utan höga skatter.
– Vi har en vision om att skapa det öppna samhället, att ge den enskilde människan valfrihet och uppmuntra till nyttjande av drivkrafterna som var och en har inom sig.
Solna har blivit ett varumärke för hela Sverige och Europas. Över femtiotusen företag är verksamma i kommunen och allt fler söker sig hit. Den första Sverigebaserade EU-myndigheten - ECDE (European Center for Disease Penetration & Control) - ligger här, liksom en lång rad huvudkontor för svenska storföretag samt Sveriges största universitetssjukhus, Karolinska.

På frågan om vad som ligger bakom moderaternas framgångsrika styre i Solna stad svarar Anders Gustâv snabbt och tydligt:
– Vi har aldrig drivit en äventyrlig politik, utan vi har genomfört en borgerlig konstruktiv politik, baserad på öppenhet och samarbete. Vi har bevisat att vi är regeringsdugliga, och detta skapar trygghet och tilltro bland våra medborgare. Vi har hela tiden varit medvetna om att politiken är till för människor, och att det är vårt uppdrag och vår skyldighet att tillförsäkra deras bästa.
Solna kommun har ställt upp ett antal ambitiösa mål för ett förbättrat näringslivsklimat:
• företagsvänligaste kommun i Sverige
• kommunen med mest privatiserad verksamhet i hela Sverige
• företag som lägger anbud på olika projekt ska garanteras en rättvis förhandling
• kommunen ska ha fasta spelregler och tydliga planer
De två första målen har redan uppnåtts, och resultatet har blivit en kommun som är skuldfri, med stor valfrihet, hög kvalitet och inga köer inom barnomsorg, skola och äldreomsorg. Solna bygger flest bostäder och arbetsplatser i landet. Man hoppas att nästa val ger en möjlighet att genomföra samma program på riksnivå, och en del av det man vill genomföra är:
• Arbetsmarknad: jobb i stället för bidrag. Det ska löna sig att arbeta.
• Familj: barnbidrag ska ligga kvar på samma nivå, och kompletteras med ett särskilt grundavdrag på 15 000 kronor per år och barn.
• Utbildning: arbete ska inte ge minskade studiemedel, CSN ska konkurrensutsättas och forskningsplaner ska utökas.
• Infrastruktur: sänka bensinskatten, nej till trängseltullar, fler vägar och spår där trafiken är som störst (inte minst Stockholm).


Moderaterna i Solna

Bransch:
Service / Tjänster

Telefon: 08-7342544
Fax: 08-838615


Email:
henrik.kelfve@moderaterna.se

Hemsida:
www.moderaterna.net/solna

Adress:
Moderaterna i Solna
Solnastad Moderaterna
17186 Solna

| 13 SENASTE FÖRETAGEN